COVID-19

S prihliadnutím na súčasnú situáciu, Vám prinášame základné informácie a pokyny.

korona.gov.sk/