Prvé vydanie nového MESAČNÍKA POPRAD je aktuálne distribuované do schránok obyvateľov v našom meste.

Pokiaľ bývate v Poprade a najneskôr do stredy 12.02.2020 by ste neobdržali výtlačok februárového čísla, prosíme Vás,
aby ste nás o tom neodkladne informovali – v rámci možnosti hneď vo štvrtok 13.2.2020 v dopoludňajších hodinách telefonicky na čísle 052/16186, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@visitpoprad.sk.
Do správy je potrebné uviesť presnú adresu – t.j. ulicu a č.domu v meste Poprad, na ktorej Vám Mesačník Poprad nebol doručený.
Našou snahou je poskytnúť Mesačník Poprad bezplatne všetkým obyvateľom nášho mesta a veríme, že sa nám to podarí