OZNAM

Na základe posúdenia všetkých doručených návrhov a na základe odporúčania vyhodnocovacej komisie vyhlasovateľ vzhľadom na záverečné ustanovenia všeobecných podmienok súťaže využíva svoje právo nezvoliť žiaden spomedzi súťažných návrhov za víťazný.

Komisia zároveň odporučila vedeniu mesta zmeniť celkovú filozofiu loga mesta Poprad ako aj mestských organizácií a teda aj zadanie týkajúce sa vytvorenia loga.

Vyhlasenie sutaze

Podrobné pravidlá súťaže: PRAVIDLA SUTAZE LOGO VISITPOPRAD.SK