Nulová bankovka ’’Poprad - erby mesta’’

Nulová bankovka POPRAD – ERBY MESTA

Euro Souvenir

Nulová bankovka s motívom Poprad – ERBY MESTA. Jediný zberateľský suvenír, ktorého hodnota časom narastá. Začiatok predaja bude v sobotu dňa 22.6.2019. Prevádzka MIK Poprad sa v tento deň mimoriadne otvára ráno o 9:00. Otváracia doba MIK Poprad bude od 9:00 do 19:30.

Cena bankovky je 3,- €/ ks

Pravidlá predaja NULOVEJ BANKOVKY

  • - Počet nulových bankoviek na osobu pri ich zakúpení nebude limitovaný – všetkým záujemcom bude umožnené zakúpiť si akýkoľvek počet bankoviek, ALE! iba maximálne 5 ks z celkového zakúpeného počtu na 1 osobu budú bankovky so sériovým číslom 101-1000 a 5 ks z cellkového zakúpeného počtu na 1 osobu budú bankovky so sériovým čislom 1900-2000- tzv. ,,ročníkové“
  • - Bankovky sa predbežne (minimálne v úvode predaja) nebudú zasielať poštou, pretože koncept nulovej bankovky je zameraný práve na podporu návštevnosti danej destinácie a má byť podnetom na osobnú návštevu nášho mesta. Zásielkový predaj MIK Poprad zváži iba v prípade, že sa bankovky nevypredajú v priebehu krátkej doby (do niekoľkých týždňov) a ak ich bude aj po uplynutí tejto doby k dispozícii dostatočne veľa.
  • - V prípade ak ste vášnivým zberateľom a nemáte žiadnu možnosť prísť si bankovky v začiatku ich predaja zakúpiť priamo do MIK Poprad, odporúčame Vám iba obrátiť sa na svojich blízkych, známych a pod. a delegovať tento úkon na nich.
  • - Nepríjmajú sa a nerealizujú žiadne rezervácie (ši už konkrétnych sériových čísel, alebo konkréteho počtu bankoviek).

Pre viac podujatí kliknite na: Podujatia

Nulová Bankovka Popradu - erby mesta