Spoznaj detaily Popradu

Ako dobre poznáte Poprad? Nemáme teraz na mysli hlavné dominanty a pamiatky ako Spišskú Sobotu, Kostol sv. Egídia či Tatranskú galériu a Podtatranské múzeum. Skúsime sa zamerať na miesta a skutočné detaily pamiatok, miest, či rôznych kútov Popradu. Spoznajte detaily Popradu spolu s nami!

V pravidelných intervaloch Vám budeme prinášať fotohádanky s krátkym opisom. Ak neuhádnete, pridáme samozrejme aj indíciu.

Fotohádanka zachytáva detail zo známej budovy umiestnenej na námestí

Spoznaj detaily Popradu lev
Spoznaj detaily Popradu

Spoznali ste tento detail a viete kde sa nachádza?

Poprad Námestie sv. Egídia

20190604_083335

 

Nádherné klopadlo s leviou tématikou sa nachádza na dverách evanjelického Kostola Svätej Trojice na Námestí sv. Egídia v Poprade

Kostol evanjelickej cirkvi a. v. bol postavený v rokoch l829 – 1834 v klasicistickom štýle podľa projektov Jána Fabriciho. Vnútorné zariadenie je prácou remeselníkov z Popradu a okolia. Klasicistický oltár vo vnútri kostola bol postavený okolo roku 1838. V kostole sa nachádza aj náhrobná doska kňaza, náboženského spisovateľa a šľachtica Ondreja Fabriciho ( Fabriczyho ) z roku 1830, ktorý v Poprade pôsobil 41 rokov.

Samotný kostol stojí v na mieste bývalej radnice a jatiek. Základy na túto stavbu boli vykopané už za tri dni a aj napriek rôznym administratívnym prekážkam v stavbe sa nakoniec pokračovalo ďalej. Stavbu sprevádzalo aj obdobie cholery a veľkej neúrody a s ňou spojené aj zvyšovanie cien. Napriek mnohým úskaliam sa kostol podarilo úspešne dostavať.

Priečelie kostola zdobí latinský nápis DEO POSUIT COETUS EVANGELICUS ANNO 1834 – Bohu postavil zbor evanjelický roku 1834.  

Prihláste sa na odber nášho newsletera a buďte v obraze

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.
LOGO Navštívte Poprad PNG

Pozrite si aj predchádzajúce fotohádanky Spoznaj detaily Popradu.

Spoznaj detaily Popradu (2)

Ako druhú hádanku sme si pre Vás pripravili fotohádanku kostolného zvona z Popradu. Viete, kde sa nachádza?

V našom meste sa nachádza viacero kostolov rôznych vierovyznaní. Niektoré zvonice majú, niektoré nie a niekde sú zvony umiestnené priamo v kostolných vežiach. Existuje teda viacero možností, kde by sa mohol nachádzať tento krásny zvon.  Spoznávate túto fotohádanku?

Ak by ste potrebovali nápovedu, nech sa páči.  Spomínaný zvon sa rozozvučí len raz za deň. Viete, kde sa uvedený zvon nachádza?

Spoznaj detaily Popradu #2

Spoznali ste tento zvon a viete kde sa nachádza?

Kostol sv. Egídia

Nádherný kostolný zvon sa nachádza v renesančnej zvonici na Námestí sv. Egídia v Poprade

Zvonica bola postavená v roku 1592. Stavby sa ujal taliansky murár, Ulrich Mauerer z Kežmarku. Asistoval mu tesár Bernhard Miller z Podolínca. Roku 1663 bola zvonica vystavaná nanovo. Jej staviteľom bol Georgius Exoticus. Zvonica mala pôvodne sgrafitovú výzdobu a vo výklenkoch apoštolov a prorokov, ktorý sa však už nezachovali. Toľko nám hovorí literatúra, konkrétne zdroj ( Garajová, E., Chalupecký, I.: Poprad a okolie. Poprad 1968). Samotná renesančná zvonica zhorela spolu s kostolom, farou, radnicou a inými budovami v roku 1708, konkrétne 19. augusta. Požiar podľa dokumentov vypukol okolo 11- tej hodiny pričom pri požiari zhoreli aj písomnosti týkajúce sa kostola a jeho stavby. Zvonicu pritom zachvátil požiar aj na začiatku 17. storočia, konkrétne v roku 1609, kedy sa opravoval po požiari aj kostol s vežou v roku 1611.

Vo zvonici boli spočiatku osadené tri zvony. Pochádzali zo 17. storočia, pričom v roku 1844 zvonicu zachvátil požiar, pri ktorom sa zvony poškodili. Tento dátum na svojom tele nesie aj spomínaný zvon, pochádzajúci z konca 19. storočia. Zvon má popisy v dvoch jazykoch. konkrétne v latinskom a maďarskom.  Zvonenie sa zo zvonice ozýva iba raz za deň, na pravé poludnie o 12:00 hod, pričom sa zvoní automaticky na elektrický pohon.

Aktuálne sa dá renesančná zvonica so zvonom s priemerom takmer 170 cm navštíviť cez kaviareň na prízemí. Vstupné 1 €/ osoba.
Do informačnej kancelárie nám od pána Ovšonku pribudla aj fotografia 25 rokov starého článku v miestnych novinách.

Zvonár od svätého Egídia

 

Pozrite si aj predchádzajúce fotohádanky Spoznaj detaily Popradu.

 

Spoznaj detaily Popradu #1

Tak a je to tu! Prvá fotohádanka Spoznaj detaily Popradu je na svete

Ako prvý objekt pre náš objektív sme sa rozhodli zachytiť pomerne známy DETAIL z nášho mesta. Spoznávate túto fotohádanku? Ak tušíte, že ide o dlažobnú kocku máte pravdu. Kde sa však nachádza?


Spoznaj detaily Popradu kocka

 

Spoznali ste túto kocku a viete kde sa nachádza?

 

Podtatranské múzeum

Spomínaná kocka sa nachádza na Námestí sv. Egídia, priamo pod Podtatranským múzeom.

Kocka s nápisom MAGNA VIA tam neleží len tak.  V histórií sa názov Magna Via pochádzajúci z latinského pomenovania nadregionálnych ciest v 12-13 stor. vyskytoval aj v historických mapách.
Okolím Popradu prechádzala konkrétne významná CISÁRSKO-KRÁĽOVSKÁ POŠTOVÁ CESTA MAGNA VIA. 

Samotná cesta viedla z Viedne cez Bratislavu, Trnavu, Senec, Nitru, Topoľčany, Prievidzu, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Levoču, Prešov,Košice,Užhorod,Mukačevo,Beregsas,Nyiregyhazu,Debrecín,Oradeu,Cluj-Napocu do Hermanstadtu (Sibiu). Jednotlivé poštové a prepriahacie stanice boli pôvodne od seba vzdialené 2 poštové míle (asi 15 km) a ku nim patrili i objekty stravovacie a ubytovacie a tiež hospodárske budovy pre ustajnenie ťažných a jazdeckých koní.

Viac informácií o histórií tejto cesty a samotnom projekte nájdete na oficiálnej stránke http://www.magnavia.eu/