Pocta 90 Milan Novák

Komorný súbor AD LIBITUM 

ŠTUDENTI A PEDAGÓGOVIA ZUŠ NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI

Pocta Milanovi Novákovi k 90. výročiu jeho narodenín

Vo vokálnom-inštrumentálnom súbore účinkujú umelci zo Slovenska a z Maďarska, ktorí sú absolventi Univerzity Ferenca Liszta v Budapešti, v súčasnosti profesionálni hudobníci, členovia profesionálnych telies a inštitúcií. Zo slovenskej tvorby často siahajú po skladbách Milana Nováka, ktorému je venovaný tento koncert pri príležitosti jeho životného jubilea – 90. narodenín.

Súbor účinkuje v zložení: G. GALABA – soprán, A. TALLIÁN – husle, P. KAZÁN – klarinet, T. KIRKOSA – violončelo, E. BEÁTA GINCSAI – klavír.

V ďalšom programe vystúpia študenti a pedagógovia ZUŠ na Štefanikovej ulici v Poprade, ktorí svojim vystúpením taktiež vzdajú poctu M. Novákovi a spolu s komorným orchestrom AD LIBITUM odprezentujú spoločnú skladbu.

Vstupné: 5 € / 2,50 €

Vstupenky si zakúpite v MIK Poprad.

Pre viac koncertov kliknite na: Koncert

Pre viac podujatí kliknite na: Podujatia 

www.poprad.sk/kultura.phtml?id5=19954