Tatranská Kotlina sa nachádza 24,5 km (26 min autom) severne od Popradu.

Ždiar 530, Ždiar

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 915 326 829

Email: spiderparkkotlina@gmail.com