EXKLUZÍVNA PONUKA INZERCIE V PRIPRAVOVANOM BEDEKRI MESTA POPRAD

Jedinečná šanca pre Vašu firmu zviditeľniť sa!

Ak pôsobíte v oblasti služieb, ktoré súvisia s cestovným ruchom, táto ponuka je práve pre Vás!

Všetky info nájdete v nasludujúcom súbore: PONUKA INZERENTOM

Objednávkový formulár je potrebné vyplniť a opatrený pečiatkou a podpisom zaslať resp. doručiť osobne do MIK Poprad, resp. na adresu riaditel@visitpoprad.sk

objednavka inzercie v BEDEKRI – tlac